II EDYCJA KONGRESU SPOŁECZNOŚCI ENERGETYCZNYCH

Na co dzień w swojej pracy działa na styku biznesu, jednostek samorządu terytorialnego  i edukacji. Współpracuje z MŚP, JST, szkołami, uczelniami wyższymi i innymi organizacjami w zakresie realizacji wspólnych projektów, organizacji studiów podyplomowych, organizacji i realizacji konferencji/wydarzeń (w tym również jako prelegent i wykładowca).

Scroll to Top