Author name: KIGSE

Zamrażanie cen i tworzenie parasoli ochronnych są krótkofalowymi procesami, które kiedyś się skończą. Dlatego samorządy muszą podejmować działania mające na celu zwiększenie oszczędności energii.

Na początku debaty podczas II Kongresu Społeczności Energetycznych, Profesor Zbigniew Hanzelka podkreślił, że nie jest optymistą co do przyszłości cen energii, przewidując ich wzrost od 2025 roku. W obliczu tych wyzwań samorządy muszą podejmować działania mające na celu zwiększenie oszczędności energii i poprawę efektywności energetycznej.

Jak JST przygotowują się na wzrost cen energii?
Burmistrz Gminy Włoszczowa, Grzegorz Dziubek, zaznaczył, że samorządy muszą podejmować działania zmierzające do maksymalnych oszczędności energii, zwłaszcza w kontekście rosnących kosztów. Samorządy, mając na utrzymaniu liczne instytucje, takie jak szkoły i urzędy, muszą szukać rozwiązań, które nie będą negatywnie wpływać na jakość usług publicznych.

Inwestycje w fotowoltaikę i termomodernizację
W Gminie Włoszczowa zainstalowano panele fotowoltaiczne na 23 budynkach użyteczności publicznej, co przyniosło znaczne oszczędności. Burmistrz Dziubek podkreślił również znaczenie głębokiej termomodernizacji budynków jako kluczowego działania prowadzącego do zwiększenia efektywności energetycznej.

Programy parasolowe dla mieszkańców
Na poziomie mieszkańców, 220 gospodarstw domowych zainstalowało panele fotowoltaiczne dzięki programom parasolowym. To pokazuje, jak ważne jest wsparcie lokalnych inicjatyw energetycznych, które mogą przynieść bezpośrednie korzyści finansowe dla obywateli.

Potencjał biogazowni i edukacja społeczeństwa
Burmistrz Dziubek wspomniał także o potrzebie dalszych inwestycji w odnawialne źródła energii, takie jak biogazownie. Podkreślił znaczenie edukacji społeczeństwa na temat biogazowni, aby zmienić negatywne skojarzenia z tymi instalacjami. W Gminie Włoszczowa planowane są również inwestycje w ciepłownię miejską w kogeneracji oraz dalsze projekty związane z fotowoltaiką i biokomponentami.

Kluczowe działania dla przyszłości energetycznej gmin
Działania podejmowane przez samorządy, takie jak te w Gminie Włoszczowa, mają na celu nie tylko oszczędności energii, ale również zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w lokalnym miksie energetycznym. W obliczu rosnących cen energii, takie inicjatywy są kluczowe dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju i niezależności energetycznej lokalnych społeczności.

Wzrost cen energii – co mogą zrobić samorządy? Read More »

Jak samorządy mogą skutecznie obniżać koszty energii i zwiększać swoją niezależność energetyczną? Jak inicjatywy takie jak spółdzielnie energetyczne mogą przynieść znaczące oszczędności i wspierać zrównoważony rozwój w gminie?


Na pytania te odpowiedział Wojciech Chowaniak – Członek Zarządu DOEKO GROUP w trakcie II Kongresu Społeczności Energetycznych, który odbył się 10-11.06.2024 w Białce Tatrzańskiej. Prelegent rozpoczął swoją prelekcję od wprowadzenia tematu spółdzielni energetycznych, zaznaczając ich rosnącą rolę w polskim systemie prawnym. Podkreślił, że działania związane z energetyką będą nieodzownym elementem przyszłości, a samorządy powinny przygotować się do budowy społeczności energetycznych w ramach spółdzielni energetycznych. To podejście ma na celu wygraną w zakresie energetyki przyszłości.

Rola klastrów energii

Wojciech Chowaniak zwrócił uwagę na znaczenie klastrów energii jako alternatywy dla spółdzielni energetycznych. Wskazał, że klastry są niezbędne do realizacji większych inicjatyw na poziomie powiatu i pozyskiwania dotacji. Spółdzielnie energetyczne z kolei są optymalnym rozwiązaniem do bilansowania i obrotu energią elektryczną w lokalnych społecznościach.

Korzyści ze spółdzielni energetycznych

Jedną z najważniejszych korzyści, które wymienił prelegent, jest możliwość powrotu do wcześniejszego systemu rozliczeniowego, który był korzystny dla rozwoju fotowoltaiki. Spółdzielnie energetyczne pozwalają na obrót energią między członkami, co tworzy lokalny rynek energii. Dzięki temu można przekazywać nadwyżki energii między różnymi punktami w gminie, co jest niemożliwe poza spółdzielnią.

Nowelizacja ustawy

Prelegent omówił także nowelizację ustawy z 2019 roku, która umożliwiła efektywne funkcjonowanie spółdzielni energetycznych. Podkreślił, że jest to nowość na polskim rynku, ale jest przekonany, że spółdzielnie energetyczne będą kluczem do rozwoju lokalnej energetyki obywatelskiej.

Modele spółdzielni energetycznych

Prelegent przedstawił dwa modele spółdzielni energetycznych:
a) model wspólnotowy dedykowany dla samorządów, w którym gmina ma pełną kontrolę nad spółdzielnią i ponosi wydatki inwestycyjne. Dzięki temu modelowi można stosować formułę in-house do dostarczania energii na potrzeby gminy bez przetargów;
b) model rynkowy oparty na lokalnym rynku energii, gdzie przedsiębiorcy, rolnicy i mieszkańcy mogą handlować energią. Jest to bardziej elastyczny model, pozwalający na sprzedaż nadwyżek energii sąsiadom.

Przykłady i oszczędności

Prelegent podał także konkretne przykłady oszczędności, jakie mogą osiągnąć członkowie spółdzielni. Przykładowo, rolnik z instalacją fotowoltaiczną o mocy 50 kW może zredukować swoje rachunki za energię z 11 000 złotych rocznie do zaledwie 2 000 złotych. Mieszkaniec z instalacją 6 kW może zmniejszyć roczne koszty energii z 2 600 złotych do 1 400 złotych, a nawet do 430 złotych, jeśli zainwestuje w dodatkowe moce produkcyjne na potrzeby innych członków spółdzielni.

Wyzwania i perspektywy

Na koniec prelegent omówił wyzwania związane z funkcjonowaniem spółdzielni energetycznych, takie jak konieczność inwestycji w magazyny energii. Zauważył, że magazyny energii stają się coraz bardziej powszechne i dostępne dzięki różnym programom dotacyjnym.

Efektywność Lokalnych Spółdzielni Energetycznych: Dlaczego warto? Modele i wdrożenia w praktyce Read More »

W ubiegłym tygodniu Krajowa Izba Gospodarcza Społeczności Energetycznych uczestniczyła w Mazowieckim Forum Społeczności Energetycznych, wydarzeniu skierowanym m.in. do przedstawicieli JST, jak i podmiotów zainteresowanych energetyką obywatelską.

Wydarzenie pokazało, że istnieje duże zainteresowanie tematyką energetyki obywatelskiej i chęć angażowania się w projekty, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju regionu.

W trakcie trwania forum Jakub Maceja, Wiceprezes Zarządu DOEKO GROUP, firmy koordynującej 85 klastrów energii i ponad 30 spółdzielni energetycznych, wygłosił inspirującą prelekcję. W swojej prezentacji podkreślił znaczenie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz przedstawił konkretne przykłady zrealizowanych projektów, które przyniosły realne oszczędności i korzyści dla lokalnych społeczności.

Prelegent zaprezentował dwa modele funkcjonowania spółdzielni energetycznych. Pierwszy, model wspólnotowy, jest przeznaczony dla samorządów i pozwala na bilansowanie energii dla budynków użyteczności publicznej, spółek komunalnych oraz urządzeń oświetlenia ulicznego. Drugi, model rynkowy, skierowany do społeczności obejmujących rolników, gospodarstwa domowe i przedsiębiorców, umożliwia właścicielom instalacji OZE sprzedaż nadwyżek energii, a członkom bez takich instalacji zakup energii po atrakcyjnych cenach.

Symulacja możliwej spółdzielni energetycznej na przykładzie gminy z woj. mazowieckiego pokazała, że instalacje PV na budynkach użyteczności publicznej mogą pokryć 65% rocznego zapotrzebowania na energię, co przekłada się na oszczędności rzędu 87 000 zł rocznie, czyli 46% dotychczasowych kosztów energii.

Poprzez udział w wydarzeniach takich jak Mazowieckie Forum Społeczności Energetycznych, staramy się inspirować i edukować lokalne społeczności oraz jednostki samorządu terytorialnego, pokazując, jak wspólnie można osiągnąć korzyści ekonomiczne i ekologiczne.

Jesteśmy przekonani, że społeczności energetyczne odgrywają kluczową rolę w procesie transformacji energetycznej, a współpraca na poziomie lokalnym i krajowym jest niezbędna do osiągnięcia naszych celów.

Mazowieckie Forum Społeczności Energetycznych Read More »

W czasach, gdy globalne obawy o klimat i bezpieczeństwo energetyczne kształtują agendy na całym świecie, Polska stoi u progu znaczących przemian. Spółdzielnie energetyczne zdobywają uznanie jako narzędzie demokratyzacji energii i tworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości. Z Posłem Andrzejem Grzybem, ekspertem w dziedzinie innowacji energetycznych, rozmawiamy o transformacji, która jest już na wyciągnięcie ręki.

Spółdzielnie energetyczne są na językach wielu ekspertów. Co sprawia, że jest Pan ich takim zagorzałym zwolennikiem?

Wierzę głęboko, że spółdzielnie energetyczne mają ogromny potencjał w zmienianiu lokalnych społeczności i całej naszej energetyki. To nie tylko o niezależność energetyczną idzie, ale o zbudowanie społeczeństwa, które jest aktywne, zaangażowane i silne. Decentralizacja produkcji energii może zmniejszyć naszą zależność od zagranicznych dostawców i uczynić nasze sieci energetyczne bardziej odporne.

Projekt LSE wkracza na scenę z dużymi ambicjami. Co to oznacza dla przeciętnego obywatela?

Projekt LSE to nie tylko szansa na czystszą energię, ale i okazja do realnego wpływu na gospodarkę i społeczność. Kiedy mówimy o 150 nowych spółdzielniach do końca roku, to mówimy o tysiącach ludzi, którzy razem podejmą działania na rzecz lepszej przyszłości.

Jakie są największe wyzwania związane z wprowadzaniem spółdzielni energetycznych w Polsce?

Stworzenie sprzyjającego otoczenia regulacyjnego jest kluczowe. Potrzebujemy od rządu nie tylko zachęt podatkowych, ale także realnych ułatwień w prowadzeniu takiej działalności. Jednak możliwości, które się otwierają, są ogromne – od dystrybucji po handel energią.

Czy inicjatywy takie jak LSE mają wpływ wyłącznie na sektor energetyczny?

Absolutnie nie. To także silny wpływ na lokalny rozwój gospodarczy i społeczny. Tworzenie miejsc pracy, inwestowanie w nowe technologie, promowanie zaangażowania społecznego – to wszystko prowadzi do wzrostu gospodarczego i społecznej spójności.

Edukacja i współpraca wydają się być dla Pana kluczowe w kontekście dalszego rozwoju spółdzielni energetycznych.

To prawda. Bez współpracy między rządem, prywatnym sektorem, organizacjami pozarządowymi i samymi obywatelami, nie przełamiemy barier. Edukacja i budowanie świadomości w społeczeństwie jest podstawą do budowania zrównoważonego przyszłości.

Jaka jest Pana wizja przyszłości energetycznej Polski?

Nasza energetyczna przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Spółdzielnie energetyczne dają nam narzędzie, by każdy mógł wziąć sprawy w swoje ręce. To model, który pokazuje, że polskie społeczeństwo jest gotowe na aktywne kształtowanie zrównoważonej przyszłości dla nas wszystkich.

Posłowie w Polsce na Froncie Energetycznej Rewolucji – Rozmowa z Posłem Andrzejem Grzybem, Wiceprezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego Read More »

 W dniach 10-11 czerwca 2024 roku, w Hotelu Bania**** Thermal & Ski w Białce Tatrzańskiej, odbył się II Kongres Społeczności Energetycznych pod hasłem „Wspólna energia, wspólne korzyści”. Wydarzenie zgromadziło liderów, ekspertów oraz entuzjastów zrównoważonej energii z całego kraju, stając się kluczowym forum wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w dziedzinie energetyki obywatelskiej.

Pierwszy dzień wydarzenia obfitował w prelekcje, jak i debaty z udziałem ekspertów. Wojciech Chowaniak z DOEKO GROUP otworzył Kongres prelekcją na temat efektywności lokalnych spółdzielni energetycznych, prezentując modele i praktyczne rozwiązania.

Następnie odbyła się debata dotycząca ochrony przed wzrostem cen energii, w której udział wzięli:

 • Andrzej Grzyb – Poseł, Wiceprezes PSL
 • Zbigniew Hanzelka – Profesor, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Grzegorz Dziubek – Burmistrz Włoszczowej
 • Mariusz Rukat – Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. inwestycyjno-gospodarczych
 • Mieczysław Łuczak – Prezes Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Moderatorem debaty był Krzysztof Sajdutka – Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Społeczności Energetycznej. Paneliści dyskutowali o roli lokalnych spółdzielni energetycznych jako zabezpieczenia dla gmin i mieszkańców.

Po krótkiej przerwie, Wojciech Gałczyński, wiceprezes ELMECH-ASE S.A., zaprezentował temat magazynów energii w społecznościach energetycznych.

Kolejna debata dotyczyła nowej ery klastrów energii po zmianach w ustawie OZE, gdzie omawiano edukację, planowanie inwestycji oraz korzyści z systemu opustów. W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele nauki, administracji i biznesu:

 • Mariusz Benesz – Adiunkt Katedry Elektrotechniki i Elektroenergetyki, AGH
 • Katarzyna Brzezińska-Karasek – Kierownik ds. synergii nauki z biznesem Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Pamela Uznańska-Górka – Adwokat, Kancelaria Adwokacka Bieszczad Górecki adwokaci s.c.
 • Renata Mroczek – Dyrektor Środkowo Zachodniego Oddziału Terenowego w Łodzi Urzędu Regulacji Energetyki

Moderatorem debaty była Agnieszka Rozwadowska Prezeska Fundacji Carbon Footprint.

Na pytanie czy edukacja w samorządach jest potrzebna odpowiedziała podczas swojej prelekcji Ilona Byra – Prezeska Zarządu Instytutu Heweliusza.

Debatą budzącą wiele emocji była debata poświęcona finansowaniu lokalnych spółdzielni energetycznych. Udział w panelu wzięli:

 • Mateusz Bury – Prezes Zarządu Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Tomasz Kaczorowski – Dyrektor Centrum Biznesowego w Banku Ochrony Środowiska
 • Marcin Jamiołkowski – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Tomasz Król – Dyrektor Agencji Rozwoju Przemysłu
 • Piotr Gąsiorowski – Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie

Moderatorem debaty był Dariusz Bojsza – Członek Zarządu Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego

Marcin Jaczewski z Ministerstwa Rozwoju i Technologii podsumował działania ministerstwa w zakresie klastrów energii, a Sławomir Ociepa z Galmet Sp. z o.o. zaprezentował innowacyjne rozwiązania w ogrzewaniu z wykorzystaniem pomp ciepła w wersji Smart Home Center.

Kulminacyjnym punktem Kongresu była Gala Społeczności Energetycznych, podczas której wręczono statuetki w kilku kategoriach. Najbardziej prestiżowe wyróżnienie, Partner Roku, trafiło do Lokalnych Spółdzielni Energetycznych (LSE) za ich innowacyjność, zaangażowanie społeczne i efektywną współpracę.

Partnerem wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego.

II Kongres Społeczności Energetycznych zgromadził ponad 300 uczestników, którzy przez dwa dni intensywnie uczestniczyli w prelekcjach, debatach i konsultacjach. Wydarzenie okazało się doskonałą platformą do promocji zrównoważonych praktyk energetycznych oraz integracji środowiska działającego na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej w Polsce. W trakcie wydarzenia odbyły się trzy debaty i cztery prelekcje, a na scenie wystąpiło około 30 prelegentów, dzieląc się swoimi doświadczeniami i wiedzą.

Uczestnicy wyrażali swoje zadowolenie zarówno podczas wydarzenia, jak i w licznych pozytywnych opiniach przesyłanych po jego zakończeniu. Podkreślali wysoki poziom merytoryczny sesji, możliwość nawiązania wartościowych kontaktów oraz inspirujący charakter debat i prelekcji. Wielu z nich zaznaczało, że zdobyta wiedza i nowe perspektywy będą miały bezpośredni wpływ na rozwój ich lokalnych inicjatyw energetycznych.

Wydarzenie było nie tylko okazją do nauki, ale również do budowania silnych partnerstw i wspólnej pracy na rzecz zrównoważonej przyszłości energetycznej Polski. Obecność licznych przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego świadczyła o rosnącym zainteresowaniu i zaangażowaniu lokalnych władz w zrównoważony rozwój energetyczny.

Z niecierpliwością czekamy na kolejny Kongres, który odbędzie się w przyszłym roku. Do zobaczenia!

Partnerzy II Kongresu Społeczności energetycznych: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, C.H.Beck, ARINEA, LEDOLUX, GALLMET, ELMECH, VIESSMANN, EMKA OIL, Bruk-Bet

Patroni Honorowi II Kongresu Społeczności energetycznych:: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa Małopolskiego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wielkopolska Izba Rolnicza,  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Urząd Regulacji Energetyki, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Patroni II Kongresu Społeczności energetycznych:: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, SAS, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Fundacja Świadomi Klimatu, Instytut Heweliusza Patroni Medialni II Kongresu Społeczności energetycznych:: www.cire.plwww.wysokienapiecie.pl, www.gramwzielone.pl, www.swiatoze.pl, www.Biomasa.pl, Magazyn Czerwona Szpilka, www.ozeon.pl.

II Kongres Społeczności Energetycznych – podsumowanie Read More »


Krajowa Izba Gospodarcza Społeczności Energetycznych otrzymała odpowiedź od Ministerstwa Klimatu i Środowiska na wysłane 30 kwietnia 2024 roku zapytanie dotyczące notyfikacji systemu wsparcia dla klastrów energii do Komisji Europejskiej. Pismo podpisane przez Dyrektora Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii, Łukasza Tomaszewskiego, przynosi nowe informacje na temat postępów w tej istotnej kwestii.

W odpowiedzi na zapytanie, Ministerstwo poinformowało, że prace nad przygotowaniem dedykowanych formularzy notyfikacyjnych są na etapie finalizacji. Planowane jest, że w najbliższych tygodniach dokumenty zostaną przesłane do Komisji Europejskiej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a następnie rozpocznie się dialog prenotyfikacyjny z Komisją.


Jednakże, jak podkreśla Ministerstwo, procesy prenotyfikacyjne oraz notyfikacyjne mogą trwać od kilku do kilkunastu miesięcy, zanim Komisja Europejska wyda ostateczną decyzję. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie, co może wpływać na czas trwania całego procesu.

Ta informacja jest kluczowa dla rozwoju klastrów energii w Polsce, które mogą skorzystać z systemu wsparcia po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską. Wspieranie odnawialnych źródeł energii jest niezmiernie ważne dla przyszłości energetycznej kraju i realizacji celów związanych z redukcją emisji CO2 oraz promowaniem zrównoważonego rozwoju.


Jako KIGSE wyrażamy zadowolenie z postępu w tej sprawie i czekamy na dalsze informacje, które będą miały istotne znaczenie dla wszystkich zainteresowanych stron.

Odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska znajduje się również w sekcji NASZE DZIAŁANIA.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiada na zapytanie KIGSE Read More »

W imieniu członków KIGSE wystosowane zostało oficjalne pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska (Departament Odnawialnych Źródeł Energii) z prośbą o udzielenie statusu prac nad wnioskiem do Komisji Europejskiej dotyczącym wszczęcia procedury notyfikacyjnej w zakresie przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii, tj. o wydanie decyzji o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym.

Znowelizowane przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii, m.in art. 184k dotyczący preferencyjnych zasad rozliczeń dla klastrów energii, faktycznie powinny wejść w życie 2 lipca 2024 r. Z uwagi, jednak na brzmienie art. 48 ustawy zmieniającej ustawę o odnawialnych źródłach energii, przepisów tych nie stosuje się do dnia wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach z rynkiem wewnętrznym albo uznania przez Komisję Europejską, że zmiany przepisów, o których mowa w pkt 1, nie stanowią nowej pomocy publicznej albo przepisy, o których mowa w pkt 2, nie stanowią pomocy publicznej (tzw. proces notyfikacji). 

Powyższe oznacza w praktyce, że Departament Odnawialnych Źródeł Energii, który jest Komórką Ministerstwa Klimatu i Środowiska odpowiedzialną za wszczęcie procesu notyfikacji, tj. wystosowanie do Komisji Europejskiej wniosku o wydanie decyzji o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w cytowanych wyżej przepisach z rynkiem wewnętrznym. 

Tym samym, Prezes Izby, Szymon Kozak wystosował pismo w imieniu KIGSE, w którym to piśmie zwracamy się o podanie informacji, czy Departament Odnawialnych Źródeł Energii, jako Komórka Ministerstwa Klimatu i Środowiska odpowiedzialna za przeprowadzenie notyfikacji aktów normatywnych i ich projektów, rozpoczął pracę nad wnioskiem do Komisji Europejskiej dotyczącym wszczęcia procedury notyfikacyjnej, a nadto o wskazanie przewidywanego terminu zakończenia prac, a także planowanego terminu złożenia wniosku do Komisji Europejskiej, wraz ze wskazaniem przewidywanego czasu oczekiwania na decyzję Komisji Europejskiej.

Odpowiedź na te pytania będzie miała kluczowe znaczenie dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w rozwój energetyki odnawialnej w Polsce, gdyż pozwoli na lepsze planowanie inwestycji oraz dostosowanie się do nowego prawnego i finansowego otoczenia. Czekamy na dalsze informacje od odpowiednich organów, które rozjaśnią sytuację i umożliwią dalsze działania w obszarze zielonej energii.

W załączeniu przesyłamy pismo skierowane do Ministerstwa Klimatu i Środowiska [POBIERZ].

Złożenie pisma do Ministerstwa Klimatu i Środowiska dot. notyfikacji norm OZE Read More »


W ubiegłym miesiącu odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowej Izby Gospodarczej Społeczności Energetycznych (KIGSE), w tym Prezesem KIGSE z przedstawicielami URE, w tym Panią Dyrektor Renatą Mroczek, kierującą Środkowo-Zachodnim Oddziałem Terenowym z siedzibą w Łodzi. Jednym z głównych celów spotkania było wypracowanie modelu współpracy pomiędzy członkami KIGSE, koordynatorem klastra a URE w procesie uzyskiwania certyfikacji klastra energii. Taka certyfikacja może być kluczowa dla możliwości uzyskania opustów dla klastrów energii, co stanowi istotny element finansowy wspierający rozwój tych inicjatyw.

Podczas rozmów omówiono kwestie prawne i techniczne związane z tworzeniem i rejestracją klastrów energii na podstawie składanych wniosków. Poruszono zagadnienie spełnienia wymogów aby klaster energii mógł być wpisany do oficjalnego rejestru. Kluczowym jest by wszyscy członkowie klastra byli przyłączeni do sieci dystrybucyjnej tego samego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. Co istotne, obszar działalności klastra nie może przekraczać obszaru powiatu lub 5 sąsiadujących ze sobą gmin. Bezpośrednio sąsiadujące ze sobą gminy, na obszarze których działają członkowie jednego klastra, mogą również znajdować się na terenie różnych powiatów, a także województw.

Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Regulacji Energetyki to ważny krok w kierunku lepszego zrozumienia i implementacji zasad tworzenia klastrów energii w Polsce. Dziękujemy za owocną rozmowę i cenne wskazówki, które z pewnością pomogą w dalszym rozwoju klastrów energii.

Krajowa Izba Gospodarcza Społeczności Energetycznych zachęca wszystkich zainteresowanych rozwojem energetyki odnawialnej do dołączenia do naszych szeregów. Bądźcie z nami, aby na bieżąco śledzić najnowsze informacje i korzystać z wsparcia w realizacji projektów związanych z zieloną energią. Liczymy na dalszą współpracę i wspólne dążenie do transformacji energetycznej Polski.

Wytyczne dotyczące rejestracji Klastrów Energetycznych – Spotkanie z Dyrektor Urzędu Regulacji Energetyki Read More »

W ostatnich latach świat energetyki doświadcza znaczących przemian, które przynoszą zarówno wyzwania, jak i nowe możliwości. Jednym z takich wyzwań są ujemne ceny energii, fenomen, który pojawia się coraz częściej na rynkach energii w Europie i na świecie. Czy rozwijające się społeczności energetyczne mogą stanowić odpowiedź na ten problem?

Ujemne ceny energii elektrycznej pojawiają się, gdy podaż energii znacznie przewyższa jej popyt, a producenci energii wolą płacić odbiorcom za jej odbiór, niż zatrzymywać lub ograniczać produkcję. Takie sytuacje najczęściej mają miejsce w systemach, gdzie duża część energii pochodzi z odnawialnych źródeł energii (OZE), takich jak energia wiatrowa czy słoneczna, które są nieprzewidywalne i nie zawsze możliwe do zsynchronizowania z rzeczywistym zapotrzebowaniem.

Choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że ujemne ceny energii to korzystna sytuacja dla konsumentów, to jednak długoterminowo mogą one destabilizować rynek energetyczny. Ujemne ceny często zmuszają elektrownie konwencjonalne do nieplanowanego zatrzymywania produkcji, co może prowadzić do ich mniejszej opłacalności i ostatecznie do zamknięcia. To z kolei zagraża bezpieczeństwu energetycznemu kraju, gdyż OZE nie są w stanie jeszcze w pełni zastąpić tradycyjnych źródeł energii ze względu na swoją zmienność.

Społeczności energetyczne, które są grupami odbiorców i producentów energii działającymi na lokalnym poziomie, mogą odegrać kluczową rolę w zarządzaniu lokalnym zapotrzebowaniem na energię. Dzięki nowoczesnym technologiom zarządzania energią i magazynowaniu, takie społeczności mogą efektywniej dostosowywać produkcję do lokalnych potrzeb, co potencjalnie może minimalizować problemy związane z nadprodukcją energii.

Jednym z rozwiązań, które mogą wspierać zarządzanie ujemnymi cenami energii, jest rozwój technologii magazynowania energii. Społeczności energetyczne mogą inwestować w baterie lub inne formy magazynowania energii, które pozwolą na gromadzenie nadwyżek w okresach niskiego zapotrzebowania i wykorzystywanie ich w momentach, gdy energia jest droższa lub gdy występuje jej niedobór.

Kolejnym narzędziem, które może być wykorzystywane przez społeczności energetyczne, są dynamiczne taryfy energetyczne, zachęcające odbiorców do zwiększonego poboru energii w czasie jej nadprodukcji i zmniejszenia zużycia, gdy energia jest rzadsza. Tego typu elastyczne modele taryfowe mogą pomóc w lepszym balansowaniu popytu i podaży na rynku energii.

Społeczności energetyczne, dzięki swojej elastyczności i możliwości wykorzystania lokalnych źródeł energii, mają potencjał, by stać się ważnym narzędziem w zarządzaniu wyzwaniami rynku energetycznego, w tym problemem ujemnych cen energii. Rozwój technologii, edukacja konsumentów oraz wsparcie polityczne i regulacyjne są kluczowe, aby umożliwić im pełne wykorzystanie ich potencjału w stabilizacji rynku energii i promowaniu zrównoważonego rozwoju.

Więcej o ujemnych cenach energii oraz roli, jaką społeczności energetyczne mogą odegrać w ich zarządzaniu, dowiesz się podczas II Kongresu Społeczności Energetycznych. W trakcie tego wydarzenia eksperci i liderzy branży energetycznej szczegółowo omówią kwestię ujemnych cen energii, przedstawią studia przypadków i odpowiedzą na pytania uczestników. To doskonała okazja, aby zgłębić temat i poznać praktyczne aspekty funkcjonowania społeczności energetycznych w kontekście nowoczesnych wyzwań rynku energii.

Ujemne ceny energii – czy społeczności energetyczne rozwiążą ten problem? Read More »

W ramach inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej Społeczności Energetycznych, nasi przedstawiciele mieli zaszczyt uczestniczyć w konsultacjach zorganizowanych przez Referat Energetyki Rozproszonej, Departament Zarządzania Strategią i Rozwojem GK ENEA z przedstawicielami Enea Operator – Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), w celu dokładnego zbadania procedur związanych z rozliczaniem klastrów energii. Spotkanie to, uwzględniające udział zarówno jednostek samorządu terytorialnego, jak i spółdzielni energetycznych, skupiło się na interpretacji obowiązującej ustawy o odnawialnych źródłach energii i rozporządzeń do tej ustawy.

W trakcie spotkania, eksperci z Enea Operator szczegółowo omówili procesy i kryteria ustalania opustów taryfowych, które mają bezpośredni wpływ na dynamikę i efektywność współpracy w lokalnych społecznościach. Te interakcje są fundamentem dla zrozumienia mechanizmów promujących zrównoważony rozwój oraz integrację OZE, co jest niezbędne do optymalizacji korzyści ekonomicznych i środowiskowych na poziomie regionalnym.

Zasadnicza część dyskusji koncentrowała się na procedurach wyznaczania punktów przyłączeniowych w obrębie klastrów energii, gdzie akcentowano, że do rozliczeń usług dystrybucji dedykowanych klastrom energii kwalifikowane są wyłącznie te punkty, które zostały zgłoszone do Urzędu Regulacji Energetyki i widnieją w rejestrze klastrów energii. Analogiczne procedury aplikacyjne dotyczą rejestracji spółdzielni energetycznych w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Podczas spotkania potwierdzona została również konieczność złożenia przez koordynatora klastra wniosku o zmianę dotychczasowej lub zawarcie nowej umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej. Operator systemu dystrybucyjnego w odniesieniu do ilości energii wytworzonej z OZE przez członków klastra i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej, a następnie pobranej z tej sieci w celu jej zużycia przez członków tego klastra zastosuje odpowiednie rozliczenia opustowe w stosunku do członków klastra. Warunkiem zastosowania w rozliczeniach właściwych opustów jest spełnienie wymagań zawartych w złożonym przez koordynatora klastra oświadczeniu stanowiącym załącznik do wniosku.

Dodatkowo, wyjaśniono, że sprzedawca stosuje preferencyjny opust w wysokości 0,6 dla nadwyżek produkcji energii generowanej przez spółdzielnie, co stanowi znaczący impuls dla rozwoju i większej penetracji OZE w krajobrazie energetycznym Polski.

To forum dialogu stworzyło solidną podstawę dla dalszej kooperacji, wzmacniając nasze przekonanie o możliwościach efektywniejszego służenia społecznościom lokalnym oraz przyczyniania się do rozwoju sektora OZE. Jest to również istotny krok ku zwiększeniu efektywności energetycznej i ekonomicznej.

Nasze podziękowania kierujemy do Enea Operator za ich bezcenne wskazówki i wsparcie. Owocne spotkanie, przesiąknięte ekspercką wiedzą, bez wątpienia przyczyni się do intensyfikacji naszych lokalnych przedsięwzięć związanych z energią odnawialną.

Rozliczanie energii w społecznościach energetycznych – spotkanie z przedstawicielami Enea Operator Read More »

Scroll to Top