Uncategorized


Krajowa Izba Gospodarcza Społeczności Energetycznych otrzymała odpowiedź od Ministerstwa Klimatu i Środowiska na wysłane 30 kwietnia 2024 roku zapytanie dotyczące notyfikacji systemu wsparcia dla klastrów energii do Komisji Europejskiej. Pismo podpisane przez Dyrektora Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii, Łukasza Tomaszewskiego, przynosi nowe informacje na temat postępów w tej istotnej kwestii.

W odpowiedzi na zapytanie, Ministerstwo poinformowało, że prace nad przygotowaniem dedykowanych formularzy notyfikacyjnych są na etapie finalizacji. Planowane jest, że w najbliższych tygodniach dokumenty zostaną przesłane do Komisji Europejskiej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a następnie rozpocznie się dialog prenotyfikacyjny z Komisją.


Jednakże, jak podkreśla Ministerstwo, procesy prenotyfikacyjne oraz notyfikacyjne mogą trwać od kilku do kilkunastu miesięcy, zanim Komisja Europejska wyda ostateczną decyzję. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie, co może wpływać na czas trwania całego procesu.

Ta informacja jest kluczowa dla rozwoju klastrów energii w Polsce, które mogą skorzystać z systemu wsparcia po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską. Wspieranie odnawialnych źródeł energii jest niezmiernie ważne dla przyszłości energetycznej kraju i realizacji celów związanych z redukcją emisji CO2 oraz promowaniem zrównoważonego rozwoju.


Jako KIGSE wyrażamy zadowolenie z postępu w tej sprawie i czekamy na dalsze informacje, które będą miały istotne znaczenie dla wszystkich zainteresowanych stron.

Odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska znajduje się również w sekcji NASZE DZIAŁANIA.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiada na zapytanie KIGSE Read More »

W ostatnich latach świat energetyki doświadcza znaczących przemian, które przynoszą zarówno wyzwania, jak i nowe możliwości. Jednym z takich wyzwań są ujemne ceny energii, fenomen, który pojawia się coraz częściej na rynkach energii w Europie i na świecie. Czy rozwijające się społeczności energetyczne mogą stanowić odpowiedź na ten problem?

Ujemne ceny energii elektrycznej pojawiają się, gdy podaż energii znacznie przewyższa jej popyt, a producenci energii wolą płacić odbiorcom za jej odbiór, niż zatrzymywać lub ograniczać produkcję. Takie sytuacje najczęściej mają miejsce w systemach, gdzie duża część energii pochodzi z odnawialnych źródeł energii (OZE), takich jak energia wiatrowa czy słoneczna, które są nieprzewidywalne i nie zawsze możliwe do zsynchronizowania z rzeczywistym zapotrzebowaniem.

Choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że ujemne ceny energii to korzystna sytuacja dla konsumentów, to jednak długoterminowo mogą one destabilizować rynek energetyczny. Ujemne ceny często zmuszają elektrownie konwencjonalne do nieplanowanego zatrzymywania produkcji, co może prowadzić do ich mniejszej opłacalności i ostatecznie do zamknięcia. To z kolei zagraża bezpieczeństwu energetycznemu kraju, gdyż OZE nie są w stanie jeszcze w pełni zastąpić tradycyjnych źródeł energii ze względu na swoją zmienność.

Społeczności energetyczne, które są grupami odbiorców i producentów energii działającymi na lokalnym poziomie, mogą odegrać kluczową rolę w zarządzaniu lokalnym zapotrzebowaniem na energię. Dzięki nowoczesnym technologiom zarządzania energią i magazynowaniu, takie społeczności mogą efektywniej dostosowywać produkcję do lokalnych potrzeb, co potencjalnie może minimalizować problemy związane z nadprodukcją energii.

Jednym z rozwiązań, które mogą wspierać zarządzanie ujemnymi cenami energii, jest rozwój technologii magazynowania energii. Społeczności energetyczne mogą inwestować w baterie lub inne formy magazynowania energii, które pozwolą na gromadzenie nadwyżek w okresach niskiego zapotrzebowania i wykorzystywanie ich w momentach, gdy energia jest droższa lub gdy występuje jej niedobór.

Kolejnym narzędziem, które może być wykorzystywane przez społeczności energetyczne, są dynamiczne taryfy energetyczne, zachęcające odbiorców do zwiększonego poboru energii w czasie jej nadprodukcji i zmniejszenia zużycia, gdy energia jest rzadsza. Tego typu elastyczne modele taryfowe mogą pomóc w lepszym balansowaniu popytu i podaży na rynku energii.

Społeczności energetyczne, dzięki swojej elastyczności i możliwości wykorzystania lokalnych źródeł energii, mają potencjał, by stać się ważnym narzędziem w zarządzaniu wyzwaniami rynku energetycznego, w tym problemem ujemnych cen energii. Rozwój technologii, edukacja konsumentów oraz wsparcie polityczne i regulacyjne są kluczowe, aby umożliwić im pełne wykorzystanie ich potencjału w stabilizacji rynku energii i promowaniu zrównoważonego rozwoju.

Więcej o ujemnych cenach energii oraz roli, jaką społeczności energetyczne mogą odegrać w ich zarządzaniu, dowiesz się podczas II Kongresu Społeczności Energetycznych. W trakcie tego wydarzenia eksperci i liderzy branży energetycznej szczegółowo omówią kwestię ujemnych cen energii, przedstawią studia przypadków i odpowiedzą na pytania uczestników. To doskonała okazja, aby zgłębić temat i poznać praktyczne aspekty funkcjonowania społeczności energetycznych w kontekście nowoczesnych wyzwań rynku energii.

Ujemne ceny energii – czy społeczności energetyczne rozwiążą ten problem? Read More »

Scroll to Top