Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiada na zapytanie KIGSE


Krajowa Izba Gospodarcza Społeczności Energetycznych otrzymała odpowiedź od Ministerstwa Klimatu i Środowiska na wysłane 30 kwietnia 2024 roku zapytanie dotyczące notyfikacji systemu wsparcia dla klastrów energii do Komisji Europejskiej. Pismo podpisane przez Dyrektora Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii, Łukasza Tomaszewskiego, przynosi nowe informacje na temat postępów w tej istotnej kwestii.

W odpowiedzi na zapytanie, Ministerstwo poinformowało, że prace nad przygotowaniem dedykowanych formularzy notyfikacyjnych są na etapie finalizacji. Planowane jest, że w najbliższych tygodniach dokumenty zostaną przesłane do Komisji Europejskiej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a następnie rozpocznie się dialog prenotyfikacyjny z Komisją.


Jednakże, jak podkreśla Ministerstwo, procesy prenotyfikacyjne oraz notyfikacyjne mogą trwać od kilku do kilkunastu miesięcy, zanim Komisja Europejska wyda ostateczną decyzję. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie, co może wpływać na czas trwania całego procesu.

Ta informacja jest kluczowa dla rozwoju klastrów energii w Polsce, które mogą skorzystać z systemu wsparcia po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską. Wspieranie odnawialnych źródeł energii jest niezmiernie ważne dla przyszłości energetycznej kraju i realizacji celów związanych z redukcją emisji CO2 oraz promowaniem zrównoważonego rozwoju.


Jako KIGSE wyrażamy zadowolenie z postępu w tej sprawie i czekamy na dalsze informacje, które będą miały istotne znaczenie dla wszystkich zainteresowanych stron.

Odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska znajduje się również w sekcji NASZE DZIAŁANIA.

Scroll to Top