PODSUMOWANIE I KONGRESU SPOŁECZNOŚCI ENERGETYCZNYCH

W dniach 22-23.05.2023 odbyła się pierwsza edycja Kongresu Społeczności Energetycznych zatytułowanego ,,Europejskie Koncepcje w rozwoju społeczności energetycznych”. Wydarzenie zgromadziło 170 uczestników, wśród których byli między innymi włodarze jednostek samorządu terytorialnego, jak i przedstawiciele firm branży energetycznej.

Kongres rozpoczęła inauguracja z udziałem Kazimierza Koprowskiego Prezesa Zarządu WFOŚiGW
w Krakowie oraz odczytaniem listu Ireneusza Zyski – Wiceministra Klimatu i Środowiska.

W trakcie wydarzenia zostały poruszone takie tematy jak nowelizacja ustawy w zakresie zadań koordynatora klastra energii, wdrożenie rozwiązań wirtualnego prosumenta dla mieszkańców gmin, a także systemy wsparcia odnawialnych źródeł energii. Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Piotr Łyczko, przedstawił działania projektów LIFE w Małopolsce dla wsparcia rozwoju OZE.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje przeprowadzone przez Leonardo Hervas’a – Dyrektora Generalnego CIDE oraz Ignacio Cuerva’ę – Dyrektora Generalnego spółki Cuerva*. Poruszyli oni temat transformacji energetycznej, przedstawili najlepsze praktyki społeczności energetycznych na podstawie doświadczeń hiszpańskiej firmy CIDE, a także poruszyli temat systemów dystrybucyjnych, zrównoważonej przyszłości energii skupiając się na praktycznych przykładach społeczności energetycznych, innowacyjnych technologiach oraz cyfryzacji systemów energetycznych.

Głównym punktem Kongresu była międzynarodowa debata ekspercka na temat rozwoju Społeczności Energetycznych z udziałem zagranicznych gości. W trakcie jej trwania padały pytania dotyczące m.in. bilansowania lokalnego rynku energii. Praktyki społeczności energetycznych funkcjonujących w Unii Europejskiej starły się z krajowymi kierunkami rozwoju. W debacie uczestniczyli Leonardo Hervas, Ignacio Cuerva, Adam Sokal – Wiceprezes EnAlpha, Andrzej Marian Grzyb – Wiceprezes PSL. Moderatorem debaty był Jakub Maceja – Wiceprezes DOEKO Group.

Emocjonującym punktem okazała się być debata ekspercka dedykowana biogazowniom, którą moderował Jarosław Łabiga. W debacie uczestniczył Paweł Poncyljusz – Poseł na Sejm, Piotr Zacharski – Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Środowiskiem, Robert Lisowski – Wójt Gminy Iwanowice, który przedstawił problematykę tematu z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego, Lech Adam Ciurzyński – Project Manager w Botres Polska/Innotech Biogaz, który zwrócił uwagę na to, że w polskim prawie legislacyjnym brakuje odpowiednich zapisów, które umożliwiliby rozwój sektora biogazowego. Swój punkt widzenia przedstawił również Dariusz Bojsza – Członek Zarządu Unii Producentów
i Pracodawców Przemysłu Biogazowego.

Wsparcie odnawialnych źródeł energii w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 omówiła Agata Kiecok – Główny Specjalista z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Fundusze Europejskie na ochronę środowiska – Program FEM 2021 – 2027 omówił Piotr Miśkowicz – Specjalista ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
w Nowym Targu (Departament Monitorowania Wdrażania FE, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego).

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko dla społeczności energetycznych  zostały szczegółowo omówione przez Artura Michalskiego – Zastępcę Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W trakcie wydarzenia zostały również omówione systemy IT do bilansowania energii w Społecznościach Energetycznych. W tym temacie wypowiedzieli się przedstawiciele Spółki EnAlpha – Robert Orlewski oraz Adam Sokal.

Na temat obniżenia rachunków za energię elektryczną w Budynkach Użyteczności Publicznej wygłosił prezentację Piotr Matera – Przedstawiciel Spółki Lopi. Analiza opłacalności budowy systemu magazynów energii w społecznościach energetycznych została szczegółowo omówiona przez Wojciecha Gałczyńskiego – Project Managera Spółki Elmech.

Pierwsza edycja Kongresu Społeczności Energetycznych została odebrana z entuzjazmem. Profesjonalizm oraz zaangażowanie tak prelegentów, jak również partnerów oraz organizatorów przełożyły się na bardzo wartościowe wydarzenie o międzynarodowym charakterze. Merytoryczne treści były wsparte realnymi przykładami oraz doświadczeniami praktyków z branży energetycznej.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w pierwszej edycji Kongresu Społeczności Energetycznych. Wasza obecność, jak i zaangażowanie przyczyniły się do stworzenia owocnego wydarzenia, które przyniosło wiele korzyści dla każdego z uczestników.

Podziękowania składamy również Patronom Honorowym Kongresu Społeczności Energetycznych – prof. dr hab. inż. Jerzemu Lisowi, Rektorowi Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Andrzejowi Bętkowskiemu, Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, Adamowi Struzikowi, Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, a także Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dziękujemy Polskiemu Kongresowi Klimatycznemu, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego, Aglomeracji Opolskiej, Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa oraz Gminie Bukowina Tatrzańska – za objęcie patronatem naszego wydarzenia.

W szczególności chcemy także podziękować naszemu Partnerowi Regionalnemu, którym było Województwo Małopolskie.

Scroll to Top