Prawo zamówień publicznych w zakresie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach spółdzielni energetycznej

W ostatnich dniach złożyliśmy wniosek o zaopiniowanie projektów zmian przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.  o odnawialnych źródłach energii i przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych w zakresie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach spółdzielni energetycznej.

Branża energetyczna rozwija się, zmienia i ewoluuje. W ostatnich latach dzieje się to
w przyspieszeniu. Czy zmiany w Polskim prawie ewoluują adekwatnie szybko? Czy prawo pozwala na prężny rozwój społeczności energetycznych, w których pokłada się olbrzymie nadzieje?

Uważamy, że obecne przepisy blokują rozwój spółdzielni energetycznych w satysfakcjonującym tempie. Widzimy konieczność wprowadzenia zmian w prawie, które umożliwiłyby rozwój społeczności energetycznych, który jest niezbędnym elementem na drodze do transformacji sektora energetycznego.

Chcemy zwolnienia jednostek samorządu terytorialnego z obowiązku stosowania przepisów prawa zamówień publicznych, w przypadku zakupu energii od spółdzielni energetycznej, której JST będzie członkiem.

Dążymy do doprecyzowania przepisów w zakresie zakupu energii elektrycznej, biogazu lub ciepła przez jednostki samorządu terytorialnego od spółdzielni energetycznej, której jest członkiem.

Wierzymy, że zmiany w przepisach ułatwią tworzenie i funkcjonowanie spółdzielni energetycznych, a także zachęcą podmioty do angażowania się w tego rodzaju inicjatywy.

Scroll to Top