PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA FANPAGE’U:

Integralną częścią formularza jest dostępna za pośrednictwem Strony NOTA PRAWNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – www.kigse.pl/rodo/

Zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Izbę Facebook, Inc. z siedzibą w 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025 regulują regulaminy dostępne za pośrednictwem portalu Facebook. Krajowa Izba Gospodarcza Społeczności Energetycznych (KIGSE) jest odrębnym administratorem udostępnionych jej przez Państwa za pośrednictwem Fanpage’a danych, należy jednak pamiętać, że informacje o tym czy i w jaki sposób osoba mająca styczność z Fanpagem jest przetwarzana również przez Izbą Facebook, Inc., a przetwarzanie to może mieć miejsce poza granicami EOG. Wystarczający z punktu widzenia polskich przepisów prawa poziom zabezpieczeń został wykazany przez Facebook, Inc. poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/list ).

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje związane z Państwa, jako osobami korzystającymi z FANPAGE’A danymi osobowymi.

Przetwarzamy dane osób, które przeglądają, komentują, polubiły, obserwują lub udostępniły Fanpage lub publikowane na nim treści. Przetwarzamy dane osobowe, które Państwo (wskutek konkretnych ustawień prywatności na portalu Facebook lub) nam udostępnili, tj. np. nazwę Użytkownika i udostępnione za pośrednictwem jego profilu dane publiczne, pliki cookies i wygenerowane w oparciu o nie statystyki. W przypadku osób niezalogowanych na Facebooku przetwarzanym wyłącznie anonimowe dane statystyczne.

Źródłem danych osobowych zalogowanych użytkowników Fanpage są oni sami  jak i portal Facebook (w zakresie profile).

Udostępnione przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia Państwu korzystania z FANPAGE’A i zawartych na nim treści o charakterze informacyjnym i marketingowym, w tym celem budowania wizerunku marki, nawiązania pozytywnych relacji z naszymi Klientami i sympatykami marki, a także celem umożliwienia łatwego kontaktu z administratorem.

Dane dotyczące konkretnych zalogowanych użytkowników Fanpage’a ma miejsce do czasu wycofania się ich z interakcji (konkretnych lub wszystkich) z Fanpage’em, wprowadzenia stosownych zmian w ustawieniach prywatności swojego profilu na Facebooku lub jego usunięcia.

Ze względu na swoją specyfikę związaną z osiągnięciem celu przetwarzania danych, pliki cookies (w tym statystyki) mogą być przechowywane w nieokreślonym czasie, na co Administrator nie ma wpływu. Korzystanie z plików cookies może być jednak sterowane przez osoby, których dane są przetwarzane poprzez właściwe ich preferencją ustawienie przeglądarek internetowych, z których korzystają.

Pośrednim celem wykorzystania Państwa danych osobowych może być kwestia ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (Państwa lub Administratora) – jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce w trakcie lub po ustaniu korzystania z FANPAGE’A przez okres do upływu czasu przedawnienia rzeczonych roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych na Fanpage’u jest Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora polegający na szeroko rozumianym marketingu usług Administratora, w tym budowaniu pozytywnych relacji ze swoimi sympatykami.

Korzystanie z Fanpage, a więc udostępnianie za pośrednictwem Facebooka danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a zakres, forma i samo udostępnienie danych zależy tylko i wyłącznie od każdej korzystającej z Fanpage’a osoby i dokonanych przez nią ustawień w zakresie prywatności.

Scroll to Top