W ubiegłym tygodniu Krajowa Izba Gospodarcza Społeczności Energetycznych uczestniczyła w Mazowieckim Forum Społeczności Energetycznych, wydarzeniu skierowanym m.in. do przedstawicieli JST, jak i podmiotów zainteresowanych energetyką obywatelską.

Wydarzenie pokazało, że istnieje duże zainteresowanie tematyką energetyki obywatelskiej i chęć angażowania się w projekty, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju regionu.

W trakcie trwania forum Jakub Maceja, Wiceprezes Zarządu DOEKO GROUP, firmy koordynującej 85 klastrów energii i ponad 30 spółdzielni energetycznych, wygłosił inspirującą prelekcję. W swojej prezentacji podkreślił znaczenie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz przedstawił konkretne przykłady zrealizowanych projektów, które przyniosły realne oszczędności i korzyści dla lokalnych społeczności.

Prelegent zaprezentował dwa modele funkcjonowania spółdzielni energetycznych. Pierwszy, model wspólnotowy, jest przeznaczony dla samorządów i pozwala na bilansowanie energii dla budynków użyteczności publicznej, spółek komunalnych oraz urządzeń oświetlenia ulicznego. Drugi, model rynkowy, skierowany do społeczności obejmujących rolników, gospodarstwa domowe i przedsiębiorców, umożliwia właścicielom instalacji OZE sprzedaż nadwyżek energii, a członkom bez takich instalacji zakup energii po atrakcyjnych cenach.

Symulacja możliwej spółdzielni energetycznej na przykładzie gminy z woj. mazowieckiego pokazała, że instalacje PV na budynkach użyteczności publicznej mogą pokryć 65% rocznego zapotrzebowania na energię, co przekłada się na oszczędności rzędu 87 000 zł rocznie, czyli 46% dotychczasowych kosztów energii.

Poprzez udział w wydarzeniach takich jak Mazowieckie Forum Społeczności Energetycznych, staramy się inspirować i edukować lokalne społeczności oraz jednostki samorządu terytorialnego, pokazując, jak wspólnie można osiągnąć korzyści ekonomiczne i ekologiczne.

Jesteśmy przekonani, że społeczności energetyczne odgrywają kluczową rolę w procesie transformacji energetycznej, a współpraca na poziomie lokalnym i krajowym jest niezbędna do osiągnięcia naszych celów.

Mazowieckie Forum Społeczności Energetycznych Read More »