Wytyczne dotyczące rejestracji Klastrów Energetycznych – Spotkanie z Dyrektor Urzędu Regulacji Energetyki


W ubiegłym miesiącu odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowej Izby Gospodarczej Społeczności Energetycznych (KIGSE), w tym Prezesem KIGSE z przedstawicielami URE, w tym Panią Dyrektor Renatą Mroczek, kierującą Środkowo-Zachodnim Oddziałem Terenowym z siedzibą w Łodzi. Jednym z głównych celów spotkania było wypracowanie modelu współpracy pomiędzy członkami KIGSE, koordynatorem klastra a URE w procesie uzyskiwania certyfikacji klastra energii. Taka certyfikacja może być kluczowa dla możliwości uzyskania opustów dla klastrów energii, co stanowi istotny element finansowy wspierający rozwój tych inicjatyw.

Podczas rozmów omówiono kwestie prawne i techniczne związane z tworzeniem i rejestracją klastrów energii na podstawie składanych wniosków. Poruszono zagadnienie spełnienia wymogów aby klaster energii mógł być wpisany do oficjalnego rejestru. Kluczowym jest by wszyscy członkowie klastra byli przyłączeni do sieci dystrybucyjnej tego samego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. Co istotne, obszar działalności klastra nie może przekraczać obszaru powiatu lub 5 sąsiadujących ze sobą gmin. Bezpośrednio sąsiadujące ze sobą gminy, na obszarze których działają członkowie jednego klastra, mogą również znajdować się na terenie różnych powiatów, a także województw.

Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Regulacji Energetyki to ważny krok w kierunku lepszego zrozumienia i implementacji zasad tworzenia klastrów energii w Polsce. Dziękujemy za owocną rozmowę i cenne wskazówki, które z pewnością pomogą w dalszym rozwoju klastrów energii.

Krajowa Izba Gospodarcza Społeczności Energetycznych zachęca wszystkich zainteresowanych rozwojem energetyki odnawialnej do dołączenia do naszych szeregów. Bądźcie z nami, aby na bieżąco śledzić najnowsze informacje i korzystać z wsparcia w realizacji projektów związanych z zieloną energią. Liczymy na dalszą współpracę i wspólne dążenie do transformacji energetycznej Polski.

Scroll to Top