Wzrost cen energii – co mogą zrobić samorządy?

Zamrażanie cen i tworzenie parasoli ochronnych są krótkofalowymi procesami, które kiedyś się skończą. Dlatego samorządy muszą podejmować działania mające na celu zwiększenie oszczędności energii.

Na początku debaty podczas II Kongresu Społeczności Energetycznych, Profesor Zbigniew Hanzelka podkreślił, że nie jest optymistą co do przyszłości cen energii, przewidując ich wzrost od 2025 roku. W obliczu tych wyzwań samorządy muszą podejmować działania mające na celu zwiększenie oszczędności energii i poprawę efektywności energetycznej.

Jak JST przygotowują się na wzrost cen energii?
Burmistrz Gminy Włoszczowa, Grzegorz Dziubek, zaznaczył, że samorządy muszą podejmować działania zmierzające do maksymalnych oszczędności energii, zwłaszcza w kontekście rosnących kosztów. Samorządy, mając na utrzymaniu liczne instytucje, takie jak szkoły i urzędy, muszą szukać rozwiązań, które nie będą negatywnie wpływać na jakość usług publicznych.

Inwestycje w fotowoltaikę i termomodernizację
W Gminie Włoszczowa zainstalowano panele fotowoltaiczne na 23 budynkach użyteczności publicznej, co przyniosło znaczne oszczędności. Burmistrz Dziubek podkreślił również znaczenie głębokiej termomodernizacji budynków jako kluczowego działania prowadzącego do zwiększenia efektywności energetycznej.

Programy parasolowe dla mieszkańców
Na poziomie mieszkańców, 220 gospodarstw domowych zainstalowało panele fotowoltaiczne dzięki programom parasolowym. To pokazuje, jak ważne jest wsparcie lokalnych inicjatyw energetycznych, które mogą przynieść bezpośrednie korzyści finansowe dla obywateli.

Potencjał biogazowni i edukacja społeczeństwa
Burmistrz Dziubek wspomniał także o potrzebie dalszych inwestycji w odnawialne źródła energii, takie jak biogazownie. Podkreślił znaczenie edukacji społeczeństwa na temat biogazowni, aby zmienić negatywne skojarzenia z tymi instalacjami. W Gminie Włoszczowa planowane są również inwestycje w ciepłownię miejską w kogeneracji oraz dalsze projekty związane z fotowoltaiką i biokomponentami.

Kluczowe działania dla przyszłości energetycznej gmin
Działania podejmowane przez samorządy, takie jak te w Gminie Włoszczowa, mają na celu nie tylko oszczędności energii, ale również zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w lokalnym miksie energetycznym. W obliczu rosnących cen energii, takie inicjatywy są kluczowe dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju i niezależności energetycznej lokalnych społeczności.

Scroll to Top