Krajowa Izba Gospodarcza Społeczności Energetycznych

O NAS

Krajowa Izba Gospodarcza Społeczności Energetycznych to platforma współpracy międzynarodowej, wymiany doświadczeń, organizacji szkoleń, warsztatów, spotkań i konferencji a także do ekspozycji członków izby. Inicjatywa KIGSE zrzesza ponad 100 Jednostek Samorządu Terytorialnego. W najbliższym czasie liczba ta wzrośnie o kolejne 250 Samorządów. Realizację celów KIGSE wspiera doświadczona kadra profesjonalistów, reprezentująca Izbę oraz jej członków. Doświadczenie to czyni KIGSE znaczącym organem doradczym, reprezentującym potrzeby JST, a także przedsiębiorców będących członkami Izby, którzy w swoich długoterminowych strategiach rozwoju, planują działania zmierzające w kierunku niezależności energetycznej lub pretendują do udziału w kreowaniu zasad rynku energetycznego. Siła mandatu społecznego jakim dysponuje KIGSE jest tym większa im większa jest ilość członków których interesy wspiera, uzupełnia i rozwija.

Dostęp do nowoczesnych technologii, doradztwa i szkoleń

Wspieranie członków Społeczności Energetycznych w dążeniu do zrównoważonego rozwoju

Edukację ekologiczną wśród mieszkańców gmin

CELE

Prawo

Kształtowanie prawa w zakresie kluczowych regulacji energetyki rozproszonej oraz działalności gospodarczej

Działania

Reprezentowanie interesów swoich członków i przedsiębiorców wobec organów państwa, organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego

Społeczności Energetyczne

Wdrożenie działań mających na celu promocję, tworzenie i rozwój społeczności energetycznych

Środowisko

Implementacja rozwiązań na rzecz ochrony środowiska oraz propagowanie odnawialnych źródeł energii (OZE)

ZARZĄD KIGSE

Szymon Kozak – Prezes Zarządu

Założyciel i Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Społeczności Energetycznych, Prezes Zarządu Stowarzyszenie Czysta Energia Odnawialna SCEO, współzałożyciel Solar Clean. Od 2015 roku kreuje z powodzeniem działalność Klastrów Energii oraz Spółdzielni energetycznych.

Krzysztof Sajdutka – Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Społeczności Energetycznych oraz Wiceprezes DOEKO Group, spółką zajmującą się kompleksową obsługą JST w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, w takich obszarach jak OZE, efektywność energetyczna i elektromobilność.

Rada Nadzorcza

Jakub Maceja

Wojciech Chowaniak

Sławomir Paterek

Małgorzata Handzlik

Dominik Kucharski

Jakub Zapała

Kamila Daszyńska-Kozak

DOKUMENTY

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ SPOŁECZNOŚCI ENERGETYCZNYCH

AKTUALNOŚCI

Podsumowanie pierwszych miesięcy działalności KIGSE – wywiad z Szymonem Kozakiem, Prezesem Zarządu

Krajowa Izba Gospodarcza Społeczności Energetycznych została zarejestrowana ponad pół roku...

Rozwój społeczności energetycznych a wsparcie finansowe

Rozwój społeczności energetycznych, takich jak klastry energii lub spółdzielnie energetyczne...

Kto jest odpowiedzialny za walkę z ubóstwem energetycznym?

Ubóstwo energetyczne jest stanem, w którym gospodarstwa domowe mają trudności...

KONTAKT

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Scroll to Top