PODSUMOWANIE I KONGRESU SPOŁECZNOŚCI ENERGETYCZNYCH – „EUROPEJSKIE KONCEPCJE W ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI ENERGETYCZNYCH”

AKTUALNOŚCI

Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiada na zapytanie KIGSE

Krajowa Izba Gospodarcza Społeczności Energetycznych otrzymała odpowiedź od Ministerstwa Klimatu...

Złożenie pisma do Ministerstwa Klimatu i Środowiska dot. notyfikacji norm OZE

W imieniu członków KIGSE wystosowane zostało oficjalne pismo do Ministerstwa...

Wytyczne dotyczące rejestracji Klastrów Energetycznych – Spotkanie z Dyrektor Urzędu Regulacji Energetyki

W ubiegłym miesiącu odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowej Izby Gospodarczej...
Scroll to Top